Samarbeidspartnere

Disse er med på laget:

SpareBank 1 Telemarks virksomhet er bygget på målsetning om å være en solid og god lokal bank som skaper verdier i Telemark. SpareBank 1 Telemark er Telemarks største sparebank med en forvaltningskapital på over 30 mrd. kroner. Med en kombinasjon av lokal tilstedeværelse, solid rådgiver kompetanse og god tilgjengelighet, tilstreber bankens 170 ansatte fordelt på 7 kontorer i Telemark hver dag å innfri sin visjon om å være «banken for Telemark og telemarkinger». Bankens styrker er bygget på nærhet til kundene og raske, effektive og kortreiste beslutningsprosesser.

 

Sparebanken Sør er landets femte største norskeide sparebank med i alt 36 kontorer fordelt i Agder og Telemark. Sparebanken Sør tilbyr et bredt spekter av banktjenester til både privat- og bedriftsmarkedet samt gjennomfører eiendomsformidling gjennom vårt datterselskap Sørmegleren. Sparebanken Sør har et sterkt samfunnsansvar og jobber aktivt for vekst og utvikling i våre nærområder. Banken gir vært år støtte til prosjekter innenfor kultur, idrett og andre områder som bidrar til å skape en god atmosfære i våre lokalsamfunn.

 

Bratsberg Gruppen er et privat eiet konsern som driver utvikling av nærings- og boligprosjekter samt utleie og drift av egne næringseiendommer. Vår visjon er å være en kreativ og nyskapende utvikler på lag med lokalsamfunnene vi arbeider i.

 Bratsberg Gruppen har i de senere årene utviklet flere næringsparker og sentrale byområder i Skien og Porsgrunn, og er også engasjert i større utviklingsprosjekter bl.a. i Vestfold. Selskapets byprosjekter har bidratt til fornyelse og utbygging av nye bydeler, og selskapet har fått pris for god byggeskikk.

Vi setter vår kunnskap inn på å finne løsninger som er gode over lang tid, møter dagens og morgendagens utfordringer og som skaper verdier for våre

leietakere.

 

Vekst i Grenland IKS eies av grenlandskommunene, og er deres næringsutviklingsapparat. Målet for ViG er å bidra til økt antall arbeidsplasser i regionen. Selskapet bistår grenlandskommunenes politiske og administrative ledelse i næringssaker, er kontaktpunkt overfor etablert næringsliv og mottaksapparat i næringshenvendelser. Selskapet arbeider for å gjøre regionen mer synlig og attraktiv. I dette ligger bl.a. aktivt «salg» av regionen, og startopphjelp til nye bedrifter og etablerte bedrifter med en unik ide.

DNB Bank ASA skal fremme nyskapning, omstilling og finansiell stabilitet i norsk økonomi. DNB i Telemark skal drive langsiktig og bærekraftig finansiell verdiskapning, vi skal bidra positivt til samfunnsutviklingen, vi skal være redelige og vi skal være åpne om vår virksomhet. Vi ønsker å gjøre det enkelt å være kunde i DNB, vi ønsker å være den beste rådgiveren for fremtidens bedrifter, og vi ønsker å være mer enn en bank i fremtiden.

 

Porsgrunn Utvikling AS tilrettelegger og utvikler arealer og eiendommer til industri og annen næringsvirksomhet. Vårt mål er et blomstrende næringsliv, nye arbeidsplasser og en positiv byutvikling i Porsgrunn.

Gjennom utvikling og samarbeid skaper vi verdier og aktivitet for fremtiden.

Porsgrunn Utvikling eies i sin helhet av Porsgrunn kommune, og skal utvikle verdier for kommunens innbyggere.

CONTACT DETAILS

mail@demolink.org

Tel: 123-456-7890

KONTAKT OSS

Powered by Telemark

Dir. smiths gate, 3732 Skien

Tlf: 450 13 168

FØLG OSS

Twitter

PROFIL

Her kan du laste ned:

 

- Logo

- Presentasjonsmal

- Annet

© Copyright Powered by Telemark 2017